Την Κυριακή 17/3/2019 συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου και ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα με την κάτωθι σύνθεση:
 

Πρόεδρος: Βλάχος Β. Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Χρήστου Λάμπρος
Γραμματέας: Γαλάζιου Σούλα
Ταμίας: Χρήστου Δημήτρης
Μέλη:
Λάγιου Ελένη
Βλάχος Σ. Νίκος
Παπαχρίστου Αλέξανδρος


Αντιπρόσωποι του Συλλόγου για την Πανηπειρωτική και για την Ομοσπονδία εκλέχθηκαν οι παρακάτω,


Πανηπειρωτική:
Χρήστου Γιάννης
Χρήστου Λάμπρος
Βλάχος Β Χρήστος

Ομοσπονδία:
Χρήστου Γιάννης
Βλάχος Β Χρήστος
Βλάχος Πέτρος
Βασιλάκη Γεωργία
Βλάχος Νίκος

Όλα τα μέλη του Δ. Σ είναι στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνείτε για οτιδήποτε.
Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο για τον σύλλογο και το χωριό μας.

Joomla templates by a4joomla