Την Κυριακή 19/3/2017 συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου και ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα με την κάτωθι σύνθεση:


Πρόεδρος Χρήστου Γ Ιωάννης
Γραμματέας Βλάχος Β Χρήστος
Αντιπρόεδρος Χρήστου Λάμπρος
Ταμίας Χρήστου Δημήτρης

Μέλη:

Βλάχος Σ Νίκος
Παπαχρίστου Αλέξανδρος
Χρήστου Ν Χάρης

Όλα τα μέλη του Δ. Σ είναι στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνείτε για οτιδήποτε.
Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο για τον σύλλογο και το χωριό μας.

Joomla templates by a4joomla